7/4/10

Έκανε το λάθος η μικρή

Προηγήθηκε.Τελικά MESSI - ARSENAL 4-1.Με όποιον δάσκαλο καθήσεις,τέτοια γράμματα θα μάθεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: